Privaatsustingimused

Kes me oleme?

OÜ OldeVara ja OÜ OldeVara Läänemaa, mille tegevus toimub „OldeVara“ brändi alt (edaspidi „OldeVara“), tegutsevad Eesti vabariigis ning meie põhiliseks tegevusalaks on kinnisvaratehingute vahendamine, nõustamine ning erinevate kinnisvaraga seonduvate teenuste osutamine. Käesoleva privaatsusteatega selgitame, kuidas OldeVara töötleb (sh. kogub, säilitab, kasutab, kustutab jm) Teie isikuandmeid.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Kogume ning käsitleme isikuandmetena infot, mis on meile antud vabatahtlikult, pärinevad avalikest registritest või portaalidest:

 • Identifitseerimisandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood
 • Kontaktandmed: telefoninumber, e-post, aadress
 • Andmed vara kohta: aadress, kinnisvara seisukord
 • Muu info: hinnapakkumine, soovitud kinnisvara tutvustus, isikututvustus, tagasiside

Millistel eesmärkidel me kogutud andmeid töötleme?

 

 • Teenuste osutamisega seonduvalt
 • Meie teenuste reklaamimiseks
 • Teie päringute ja taotluste menetlemiseks
 • Läbirääkimiste pidamiseks
 • Teadete edastamiseks
 • Pakkumiste koostamiseks ning saatmiseks
 • Kliendipäevadel osalejate nimekirja koostamiseks
 • Tehingute ettevalmistamiseks

Kellele me töödeldud andeid edastame?

Edastame isikuandmeid enda volitatud töötlejatele (OldeVara kinnisvaramaakleritele ning koostööpartneritele) ning ametiasutustele, kellel on isikuandmete saamiseks seaduslik alus. Nõuame ning eeldame oma volitatud töötlejatelt, et isikuandmeid töödeldaks alati seaduslikult ning minimaalses vajalikus mahus. Me ei levita ega edasta isikuandmeid kellelegi viisil, mis on vastuolus kliendi huvide ja Eesti Vabariigi seadusandlusega.

Millised on Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega?

 

 • Õigus tutvuda enda isikuandmetega
 • Õigus parandada / muuta enda isikuandmeid
 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele
 • Õigus meie pakkumistest loobuda
 • Õigus nõuda andmete kustutamist (va. juhul, kui andmete säilitamise kohus tuleneb õigusaktidest)

Kui kaua me säilitame Teie isikuandmeid?

Me säilitame Teie isikuandmeid nii kaua, kuni on vajalik nende kogumise eesmärgil ning kuni on õigusaktide kohaselt kohustuslik.

Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Kui olete seisukohal, et Teie isikuandmete töötlemisel on Teie õiguseid rikutud, või Te soovite, et OldeVara lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, siis võtke palun meiega ühendust. Me suhtume isikuandmete töötlemisse ning turvalisusesse väga tõsiselt ning reageerime esimesel võimalusel.