Millal teavitada omavalitsust kuni 20 m2 suurusega ehitise ehitamisest?

Peatselt saabub kevad ja suvi ning paljud inimesed alustavad oma kinnistutel väikeste abihoonete ehitamist, olgu nad lihtsad majandushooned, panipaigad või kuurid.

Et asjaajamine algusest lõpuni korrektne oleks, on soovitus pöörduda kohaliku omavalitsuse poole (KOV) ja teada saada, kas KOV ootab sellise väikeehitise osas registreerimist või ehitisteatist või on tegemist nn vaba ehitisega (loakohustuseta).

Kuni 20 m2 ehitusaluse pinnaga väikeehitise püstitamisel tuleb tagada kohaliku omavalitsuse teavitamine väikeehitise püstitamise kavatsusest, kui teavitamine on nõutav. Teavitamine on nõutav detailplaneeringu koostamise kohustusega piirkondades ja ei ole nõutav detailplaneeringu koostamise kohustuseta piirkonnas.

Vaba ehitis (suurusega kuni 0-20 m2) ei tähenda aga, et ehitamisel puuduksid reeglid.

Ka selliste ehitiste ehitamisel tuleb järgida kõigist asjakohastest õigusaktidest (ehitusseadustikust, looduskaitseseadusest, haldusmenetluse seadusest jt)  tulenevaid nõudeid sh ka ehitisele esitatavaid tuleohutusnõudeid. Tagatud peavad olema tuleohutus ja naabrusõigused.

Ehitisele esitatavate tuleohutusnõuete kohaselt peab hoonete vaheline tulekuja olema vähemalt 8 meetrit. Kui hoonete vaheline kuja on vähem kui kaheksa meetrit, piiratakse tule levikut ehituslike abinõudega.

Vajadusel soovitan  konsulteerida Päästeametiga või leida juhiseid Päästeameti lehelt – https://www.rescue.ee/et/paeaesteameti-ohutusportaal

Teatud juhtudel võib ette tulla olukordi, kus on vaja naabri nõusolekut (näiteks ehitamine piiriaia lähistel). Hea on see varem naabritega läbi arutada ja vormistada vajadusel naabrite nõusolekut kirjalikult.

Parim nõuanne on: kui on kahtlus, kas pean esitama ehitisteatise või hiljem kuidagi kooskõlastama KOV-ga oma väikeehitise, on kindlasti pidada nõu pigem varem kui hilja omavalitsuse vastava ala spetsialistiga.

Korras dokumentatsiooniga objekti on alati lihtsam müüa kui selline vajadus/mõte kord kätte jõuab.